مهمترین اخبار

فرهنگی و هنری

ورزشی
اجتماعیاقتصادی

استان ها

هیجانی و کوتاه‌مدت وارد بازار بورس نشوید

یک تحلیل‌گر بازارهای مالی از افراد خواست در شرایط کنونی و هیجانی بازار بورس از سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در این بازار خودداری کنند. ادامه... 7 دقیقه قبل