مهمترین اخبار

فرهنگی و هنری

ورزشی

اجتماعیاقتصادی

استان ها

مشکلات زیر چاپ

قم – ایرنا – استان قم برغم مشکلات موجود، همچنان رتبه نخست تولید کتاب های دینی و رتبه دوم کشور در چاپ کتاب را همچنان حفظ کرده اما امروز به جای کتاب، مشکلات در چاپخانه ها به زیرچاپ رفته است. ادامه... 6 روز قبل