بازی‌های داخل سالن آسیا ۲۰۱۷- ترکمنستان

چهارمی تیم ایران در شنای چهار در ۵۰ متر تیمی

تیم ملی شنای ایران در بخش تیمی چهار در ۵۰ متر در جایگاه چهارم قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، در شنای تیمی مختلط چهار در ۵۰ متر، تیم ایران رکورد ۱.۳۸.۷۶ صدم ثانیه را ثبت کرد و در میان هشت تیم چهارم شد. ژاپن در این ماده اول و تیم های چین و قزاقزستان به ترتیب دوم و سوم شدند.

رکورد تیم قهرمان ۱.۳۵.۲۸ صدم ثانیه بود.

ایران در دور مقدماتی با ثبت ۱.۴۰.۵۲ در گروه خود چهارم و در مجموع ششم شده بود.

انتهای پیام


نظر خود را ثبت کنید