روستاه های زلزله زده کرمانشاه (عکس)

تصاویر وضعیت دومین روز روستاه های ویران شده کرمانشاه است.شامگاه یک شنبه بیست ویکم آبان ماه نودو شش زلزله ای به بزرگی 7.3 ریشتر غرب کشور را به لرزه درآورد

نظر خود را ثبت کنید