بررسی روند خصوصی‌سازی در ۱۵ سال اخیر در مجلس

کشور در رسیدن به اهداف خصوصی‌سازی موفق نبوده است

  • تاریخ انتشار : 1396/9/1 ساعت : 11:53 - 11 ماه قبل
  • از گروه : سیاسی
  • زیرگروه : مجلس
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در گزارش نظارتی خود ضمن بررسی روند خصوصی سازی از سال ۸۰ تا ۹۵ به این موضوع اشاره داشته که کشور در جهت رسیدن به اهداف خصوصی سازی موفق نبوده و حتی در برخی موارد خلاف سیاست‌های کلی گام برداشته است.

به گزارش ایسنا، نادر قاضی پور سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) گزارش این کمیسیون درباره نحوه اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را قرائت کرد.

این گزارش در راستای ماده ۴۴ و تبصره ۱ ماده ۴۹ آیین نامه داخلی مجلس در پنج فصل تهیه شده است که در آن روند خصوصی سازی از سال ۸۰ تا سال ۹۵ را مورد بررسی قرار داده است.

عناوین پنج فصل این گزارش شامل برخی محورهای حائز اهمیت در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تکالیف باقیمانده از قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، نگاه اجمالی به گزارشات نظارتی حوزه اصل ۴۴، واگذاری‌ها و در نهایت جمع بندی است.

این گزارش در جمع بندی نهایی به این موضوع اشاره کرده که  اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به واگذاری‌ها منحصر نشده است. به طوری که نه تنها کشور بر نیل به اهداف خصوصی سازی موفق نبوده که در برخی موارد خلاف سیاست‌های کلی گام برداشته است. لذا ضروری است که به مقوله اصلاح ساختار شرکت‌ها و آماده سازی آنها قبل از واگذاری توجه بیشتری شود. همچنین سیاست گذاران و دست اندرکاران اجرای اصل ۴۴ تدابیر لازم و ضمانت اجرایی را برای هماهنگی و همراهی دستگاه‌ها و شرکت‌های مادر تخصصی اتخاذ کنند.

ادامه دارد...


نظر خود را ثبت کنید