زنبیل پاره، سوت خالی، مدیر آویزون خریداریم! (طنز)

انتقاد جهانگیری از شیوه مدیریت در کشور، سوژه صفحه طنز روزنامه شهروند شده است.


نظر خود را ثبت کنید