معاون آموزشی وزارت بهداشت خبرداد؛

تمام موسسات و بیمارستان‌های آموزشی کشور اعتباربخشی شده‌اند

  • تاریخ انتشار : 1396/10/21 ساعت : 16:19 - 1 سال قبل
  • از گروه : علمی
  • زیرگروه : آموزش
معاون آموزشی وزارت بهداشت به ثمرات اجرای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی اشاره کرد و افزود: امروز تمام موسسات و بیمارستان های آموزشی کشور اعتباربخشی شده اند و این فرصت خوبی برای دانشگاهها ایجاد کرد تا استانداردهای آموزشی خود را ارتقا دهند.

به گزارش ایسنا، دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت در نشست کلان منطقه آمایشی 9 که امروز پنجشنبه 21 دی ماه 1396 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد، گفت: دانشگاههای منطقه 9 آمایشی به خوبی در بحث تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی پیش رفته اند.

دکتر لاریجانی گفت: چنین فرصت هایی که پیش می‌آید و می‌بینیم مسئولین دانشگاههای علوم پزشکی کنار یکدیگر برای بحث آموزش جمع شده اند، نشان می‌دهد که در حوزه آموزش علوم پزشکی به خوبی پیش رفته ایم.

وی اظهار داشت: هیچ دوره ای تا این حد تمرکز و توجه به حوزه آموزش در دانشگاههای علوم پزشکی وجود نداشته و امیدواریم تعامل مسئولین دانشگاههای علوم پزشکی که اساتید فرهیخته حوزه آموزش علوم پزشکی هستند بتواند برای ارتقای آموزش علوم پزشکی کشور در آینده ای نزدیک نتایج موثری را در بر داشته باشد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به تاثیر ایجاد شبکه های دانشگاهی در توسعه آموزش علوم پزشکی خاطرنشان کرد: دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی می‌توانند تجربیاتشان را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و از یکدیگر یاد بگیرند.

دکتر لاریجانی با تاکید بر اینکه مناطق آمایشی یک خوشه علمی هستند و دانشگاهها می توانند در این بستر با یکدیگر کار کنند،‌گفت: باتوجه به ارزیابی هایی که از مناطق آمایشی داشته ایم، منطقه آمایشی 9 حرکت خوبی در اجرای ماموریت های ویژه واسپاری شده داشته است.

وی افزود: این منطقه در بازبینی کوریکولوم دندانپزشکی، باتوجه به ماموریتی که در زمینه توسعه علوم دندانپزشکی داشته، بسیار موثر بوده است. تمامی متخصصین را از دانشگاههای مختلف کشور گردهم آورده و در این پروژه همکار وزارت بهداشت بوده است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت به اقدامات صورت گرفته در زمینه توسعه دانش مرتبط با علوم تغذیه در کلان منطقه 9 اشاره کرد و اظهار داشت: این منطقه در بحث تغذیه یه شبکه ملی ایجاد کرد و ضمن کارهایی که در منطقه انجام شده به سایر مراکز علمی مرتبط در کشور نیز ماموریت هایی محول کرده و این نمونه یک شبکه علمی موفق در سطح ملی است و چنانچه با همین سرعت اقدامات پیش رود این منطقه به سرآمدی دست می یابد.

دکتر لاریجانی به روش تدوین و اجرای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: خوشحالیم که ظرف مدت حدود 3 سالی که از اجرای این بسته ها می گذرد دانشگاههای علوم پزشکی کشور پیام این بسته ها را دریافت کرده اند و در مسیر مشخصی حرکت می کنند.

وی تاکید کرد: در بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی تمامی اسناد بالادستی نظام سلامت بررسی شده و نکاتی که در آموزش عالی مورد تاکید مقام معظم رهبری در سیاست های کلی کشور در بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی مورد توجه قرار گرفته است.

دکتر لاریجانی اظهار داشت: ما می خواهیم اگر دانشگاهی در حوزه آموزش مشکلی دارد از دانشگاه حمایت کنیم تا به استانداردهای مناسب در حوزه آموزش دست یابد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت به ایجاد مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی اشاره کرد و اظهار داشت: 2 سال از تصویب این مرکز می گذرد و حدود 500 طرح به این مرکز رسیده است و لازم است دانشگاهها از این بستر استفاده کنند تا ظرفیت سازمانی را در زمینه آموزش علوم پزشکی ایجاد کنند.

وی توسعه آموزش های مهارتی و حرفه ای را یکی از نیازهای نظام سلامت کشور عنوان کرد و اظهار داشت: برای پاسخگویی به بسیاری از نیازهای نظام سلامت لازم نیست آموزش های منجر به مدرک دانشگاهی ارائه شود ببلکه برخی از این نیازها با آموزش های مهارتی مرتفع می شود و هدف این است تمامی این آموزش ها با نظارت دانشگاههای علوم پزشکی کشور و متناسب با نیازهای مناطق آمایشی کشور توسط موسسات مختلف ارائه شود.

دکتر لاریجانی به تصویب سنجش نیازهای کشور به رشته های تخصصی در شورای گسترش اشاره کرد و گفت: حوزه های مختلف وزارت بهداشت از جمله معاونت درمان، توسعه و آموزشی در برآورد نیاز نیروی انسانی کشور توافق نموده اند و در گام بعدی باید برش منطقه ای این سند نیازسنجی تدوین شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت اضافه کرد: هدف این است 70 درصد نیازهای هر منطقه در همان منطقه تربیت شود. دانشگاهها باید نیازهای خود را ارزیابی و در منطقه آمایشی تصویب نمایند. تفاهم نامه هایی با مناطق آمایشی در زمینه گسترش های 5 سال آتی مناطق به زودی منعقد می شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، دکتر لاریجانی از اجرای ماموریت های ویژه سپرده شده به دانشگاههای علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: چنانچه در دور جدید بازبینی این ماموریت ها دانشگاهی بخواهد ماموریت جدیدی داشته باشد می تواند به حوزه معاونت آموزشی پیشنهاد کند. وی افزود: ماموریت ها به دانشگاهها هویت می دهند و موجب ارتقای دانشگاهها می شوند.


انتهای پیام


نظر خود را ثبت کنید