مشکل تولیدکنندگان در آزمایشگاه های غذا، دارو و استاندارد برطرف شد

کرج-ایرنا-رئیس اتاق بازرگانی البرز از رفع مشکل سرگردانی و اتلاف وقت و هزینه تولید کنندگان در مراجعه به آزمایشگاه های سازمان استاندارد و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی خبر داد.
رحیم بنا مولایی روز پنجشنبه در حاشیه نشست کارشناسی با موضوع شفاف سازی فرایند صدور مجوزهای قانونی و جلوگیری از انجام اقدامات موازی، افزود: تا کنون فعالان اقتصادی برای دریافت تاییدیه تولید و صادرات یک محصول بایستی دو آزمایشگاه اشاره شده مراجعه و علاوه بر اتلاف وقت هزینه های اضافی برای یک آزمایش مشابه پرداخت می کردند.
وی اظهار کرد: در شرایطی که آزمایشگاه یک اداره دولتی نتیجه آزمایشات انجام شده روی یک محصول را تایید و مجوز لازم را ارایه می دهد، این مجوز متاسفانه مورد تایید دستگاه اجرایی دیگر نبوده و آن دستگاه نیز با دریافت هزینه مجدد محصول مورد نظر را برای صدور مجوز، به آزمایشگاه سازمان خودش می فرستد.
وی گفت: اگر آزمایشگاهی مرجع صالح تلقی می شود بنابراین ادارات باید این مهم را بپذیرند و از دوباره کاری پرهیز کنند.
وی با اشاره به نشست کارشناسی مذکور و انعقاد تفاهم نامه همکاری بین اداره کل استاندارد و معاونت غذا و دارو استان البرز گفت: در این جلسه مقرر شد از این پس اگر از یکی از آزمایشگاههای مذکور تاییدیه دریافت شد آن تاییدیه مورد قبول هر دو اداره کل قرار گیرد.
وی افزود: بر اساس تفاهم نامه امضاء شده فی ما بین اداره کل استاندارد و معاونت غذا و داروی استان البرز، با توجه به وجود زیرساختهای لازم و نرم افزار مناسب، این امر در معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی البرز متمرکز می گردد.
وی ادامه داد: ایجاد و تکمیل زیرساختهای لازم برای استفاده از اطلاعات ارسالی توسط معاونت غذا و دارو به موجب این تفاهم نامه از دیگر برنامه های اداره کل استاندارد البرز است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان البرز گفت: براساس این تفاهم نامه انجام بازدیدهای مشترک و ایجاد هماهنگی های و بررسی های کارشناسی از ابتدای سال آتی توسط هر دو اداره کل استاندارد و معاونت غذا و دارو انجام خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: پیگیری آموزش فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف از جمله ضوابط مربوط به صدور و یا تمدید گواهی استاندارد اجباری و تشویقی توسط اتاق بازرگانی البرز و همچنین آموزشهای فنی و تخصصی مسئولین فنی سردخانه ها و واحدهای تولیدی توسط اداره کل استاندارد از دیگر مصوبات این نشست بود.
بنا مولایی با اشاره به برگزاری نشست های کارشناسی در اتاق بازرگانی البرز در راستای رفع موانع و مشکلات بخش صنعت گفت: بخش خصوصی از ظرفیت بالایی برای رفع چالش های اقتصادی برخوردار است، و این تشکلهای خصوصی البرز به کمک دولت می آیند.
وی تاکید کرد: اتاق بازرگانی البرز با برخورداری ازاساتید مجرب و صاحبان فکر از برنامه های اقتصادی دولت استقبال می کند
رییس پارلمان بخش خصوصی البرز گفت: کارشناسان و متخصصان تشکلهای خصوصی که در چالش های اقتصادی سالها تجربه اندوخته اند، می توانند همانند بازوی اجرایی در رفع تنگناهای اقتصادی، دولت را یاری دهند.
7411/1535خبرنگار:سیده فرناز مرتضوی**انتشار دهنده:داریوش غفاری

نظر خود را ثبت کنید