بالن های سریال "پایتخت"؛ درباره جلوه های ویژه بصری بیشتر بدانیم (+عکس)

عصر ایران - در سریال پایتخت 5 شاهد صحنه های زیادی بودیم که با استفاده از تکنیک جلوه های ویژه بصری ساخنه شده بود. مدیر جلوه های بصری این سریال فرید ناظر فصیحی نشان داد که می توان از این تکنیک در محصولات ایرانی هم در حد قابل قبولی استفاده کرد.

جلوه‌های ویژه بصری ( Visual effects) یا مخفف انگلیسی: VFX در صنعت ساخت فیلم به اقداماتی برای ایجاد یا دستکاری در نماهای مختلف گفته می‌شود.

جلوه‌های ویژه بصری در واقع ترکیبی از نماهای واقعی و تصاویر غیر-واقعی از محیط است و به دلیل اینکه ساخت محیط واقعی به آن شکل، غیرعملی، گران و خطرناک است از جلوه‌های بصری استفاده می‌شود. امروزه این تصاویر با استفاده از نرم‌افزارهای ساخت پویانمایی و شبیه‌سازی رایانه‌ای انجام می‌شود.

قبل از آن که رایانه‌ها قادر به تولید چنین تصاویری باشند نیز فیلم سازان جلوه‌های ویژه سینمایی فراوانی را می‌ساختند. آن‌ها برای ساخت این جلوه‌ها از مدل‌های گچی، نمونک‌های مقوایی، عروسک‌ها و مدل‌های کوچک شده استفاده می‌کردند.

البته مفهوم  (Special Effects) به معنی جلوه‌های ویژه میدانی با Visual Effects به معنی جلوه‌های ویژه بصری را نباید با هم اشتباه گرفت. جلوه‌های ویژه میدانی آن است که توسط بدلکاران و در میادین به‌طور واقعی اجرا می‌شوند.

امروزه اگر ساخت یک جلوه در مقابل دوربین بطور زنده غیرممکن یا دارای هزینه زیادی باشد از جلوه‌های ویژه بصری استفاده می‌شود. جلوه‌های ویژه شامل کامپوزیت، روتوسکوپی، انیمیشن، ترکینگ، پرده آبی یا سبز و ...

نمونه های هم از فیلم‌های خارجی را مرور می کنیم: 


نظر خود را ثبت کنید