آخرین باری که سعید مرتضوی دیده شد (عکس)

برخی منابع می‌گویند این عکس دوهفته پیش(۱۵فروردین) زمانی از سعید مرتضوی گرفته شده که او در منطقه خلازیر جاده ساوه مشغول خرید آهن بوده‌است.


نظر خود را ثبت کنید