وقوع طوفان - یزد

طوفان گرد و خاک دوشنبه ۲۷ فروردین ماه استان یزد را درنوردید.

نظر خود را ثبت کنید