برگزاری نمایشگاه خودروی تهران در خیابان سئول منتفی شد

مدیر نمایشگاه‌های داخلی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی گفت: برگزاری نمایشگاه خودرو در محل نمایشگاه بین المللی تهران منتفی شد.

به گزارش عصر ایران حمیدرضا آملی مدیر نمایشگاه‌های داخلی شرکت نمایشگاه‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با  باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص سرنوشت برگزاری نمایشگاه خودرو در محل نمایشگاه بین المللی تهران اظهار کرد: تنها نمایشگاه‌هایی در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می‌شود که بر روی تقویم نمایشگاه قید شده است، لذا برگزاری نمایشگاه خودرو در این محل منتفی است.


نظر خود را ثبت کنید