در جشنواره کن اعلام شد: حمایت ویژه عربستان از تولید فیلم در آن کشور/ قدرت اول سينماي كل منطقه تا سال ٢٠٣٠

دست اندركاران سينماي جهان نسبت به امكان توليد در عربستان و محدوديت هاي موجود در آن كشور نگراني هاي جدي دارند

شورای فیلم سعودی روز گذشته برنامه های حمایتی خود را در یک نشست رسانه ای در کن برگزار کرد که شامل حمایت های ویژه برای تولید فیلم در عربستان سعودی است.

به گزارش عصر ایران به نقل از محمد اطبایی پخش کننده ایرانی حاضر در کن، این شورا برای پروژه های بین المللی که در آن کشور تولید شوند تا ٣٥ درصد هزینه های صورت گرفته را به عنوان تشویق به تهیه کننده های فیلم باز می گرداند و در صورتی که در پروژه ها از نیروهای سینمای سعودی استفاده بشود تا ٥٠ درصد هزینه ها باز پرداخت خواهد شد.

البته دست اندرکاران سینمای جهان نسبت به امکان تولید در عربستان و محدودیت های موجود در آن کشور نگرانی های جدی دارند.احمد المزاید مدیر ارشد عربستانی اعلام داشت که دستورعمل های اجرایی برای محتوای پروژه ها در طی چند هفته آینده اعلام خواهد شد و وی در پاسخ به امکان برگزاری یک جشنواره فیلم در عربستان اعلام کرد که تا زمانی که تولیدات آن کشور به حد کافی نرسیده باشند، جشنواره ای برگزار نخواهند کرد و برنامه دولت عربستان تبدیل شدن به قدرت اول سینمای کل منطقه تا سال ٢٠٣٠ است!


نظر خود را ثبت کنید