سنجش منابع آب سمنان با 910 ایستگاه آب و هواشناسی و چاه مشاهده‌ای

  • تاریخ انتشار : 1397/4/17 ساعت : 13:10 - 9 ماه قبل
  • از گروه : استان ها
  • زیرگروه : سمنان
مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای سمنان از سنجش منابع آب استان با 910 ایستگاه آب و هواشناسی و چاه مشاهده ای خبر داد.

محمد هادی مصطفائی در گفتگو با خبرنگار ایسنا، گفت: آمار و اطلاعات پایه منابع آب از طریق 910 ایستگاه آب و هواشناسی و چاه های مشاهده ای و نیز منابع آب انتخابی کمی و کیفی، به طور مستمر اندازه گیری می شود.

وی افزود: در حال حاضر در سطح حوزه عملکرد این شرکت، تعداد 22 ایستگاه تبخیر سنجی، 25 ایستگاه بارانسنج معمولی، 11 ایستگاه بارانسنج ذخیره ای، 18 ایستگاه آب سنجی دایر است.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای سمنان ادامه داد: همچنین تعداد 404 حلقه چاه مشاهده ای و تعداد 430 منبع آب انتخابی کمی و کیفی در شبکه سنجش منابع آب زیرزمینی استان سمنان دایر است.

مصطفائی در خصوص محدوده مورد مطالعه آمار و اطلاعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای سمنان گفت: قله شاهوار با ارتفاع 3900 متر از سطح دریا در 16 کیلموتری شمال شاهرود و دشت کویر با رقوم 690 متر در جنوب این استان به ترتیب بلندترین و پایین ترین نقاط محدوده مورد مطالعه را تشکیل می دهند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیکی استان سمنان به تهران و گسترش مراکز شهری، صنعتی، و کشاورزی، مطالعه و برنامه ریزی منابع آب سطحی و زیرزمینی از اهمیت خاصی برخوردار است. 


انتهای پیام


نظر خود را ثبت کنید