شهادت یک ایرانی در سوریه (عکس)

علی اصغر الیاسی اعزامی از البرز در دفاع از حریم اهلبیت(ع)، اسلام حقیقی و تامین امنیت ملی کشورمان؛ در سوریه به شهادت رسید.

 منبع: میزان

نظر خود را ثبت کنید