مدیرعامل شستا: قانون منع به کارگیری بازنشستگان را اجرا می کنیم

میانگین سنی مدیران و اعضای هیئت مدیره شستا و شرکت‌های تابعه از متوسط سن ۵۱ به ۴۸ سال کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی درباره حضور افراد بازنشسته درهلدینگ‌ها و شرکت‌های وابسته به شستا گفت: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی تابع مطلق قانون بوده و در این راستا با صدور بخشنامه به شرکت‌های تابعه، نسبت به شناسایی افراد بازنشسته اقدام شده تا هرچه سریعتر قانون منع به کارگیری بازنشستگان اجرایی شود.

به گزارش ایسنا، مرتضی لطفی در این باره افزود: درگذشته نسبت به حذف افراد بازنشسته که مشمول استثنائات خاصی نبوده‌اند اقدامات لازم صورت گرفته و اکنون فقط از افراد بازنشسته درقالب اعضای غیرموظف هیئت مدیره استفاده شده است.

وی به جوانگرایی درشستا در یکسال گذشته اشاره کرد وگفت :از مجموع ۳۰۵ نفری که در دور جدید درکمیته انتصابات مورد تایید قرارگرفته‌اند که ۲۱۶ نفراز این افراد از داخل هلدینگ و ۸۹ نفر هم از بیرون هلدینگ شستا بوده‌اند همچنین در دور جدید توجه به استفاده از مدیران خانم در شرکت‌ها صورت پذیرفته که باعث افزایش تعداد مدیران خانم در هیئت مدیره شرکت‌ها از یک به چهار نفر شده است.

به گفته مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، با توجه به تغییرات انجام شده، میانگین سنی مدیران و اعضای هیئت مدیره شستا و شرکت‌های تابعه از متوسط سن ۵۱ به ۴۸ سال کاهش یافته است.

لطفی با رد برخی خبرها در باره بازنشستگی شماری از مدیران شستا ازجمله "دکتر ترکان" تصریح کرد: براساس قانون منع به کارگیری بازنشستگان، عضویت بصورت غیرموظف در شرکت‌ها را شامل نمی‌شود و حضور ایشان در شستا برای پیشبرد امور براساس حفظ و ارزش آفرینی دارایی‌های بیمه شدگان تامین اجتماعی بسیارمفید است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سرمایه گزاری تامین اجتماعی لطفی همچنین ضمن تاکید بر نقش مهم رسانه در تنویر افکارعمومی و ضرورت صداقت و صحت در انتشار اخبار و پرهیز از نشر خبرهای کذب، جذب نیروهای بازنشسته را به عنوان مشاور درپی اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در شستا و مجموعه‌های تابعه تکذیب کرد.


نظر خود را ثبت کنید