شعر و موسیقی , نواحی , زرندیه " />

زرندیه درشناسایی هنر شعر و موسیقی محلی موثر بوده است

ساوه - ایرنا - رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی زرندیه گفت: این شهرستان درشناسایی و معرفی هنر شعر وموسیقی محلی اثرگذار بوده و جایگاه ویژه ای دارد.
«احمد جوانمرد» روز پنجشنبه درگفت و گو با ایرنا افزود:برگزاری جشنواره های شعر وموسیقی محلی با هدف ایجاد روحیه نشاط و شادایی و شناساندن این هنر اصیل وکهن از اهداف اداره فرهنگ وارشاد اسلامی زرندیه است.
وی بیان کرد:برگزاری 6 جشنواره درشهرهای خشکرود، پرندک و روستای چهار خد بخش خرقان زرندیه را درشناسایی این هنر سرآمد کرده است.
رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی زرندیه تصریح کرد: انجمن شعر و موسیقی محلی زرندیه از سال 86 پایه گذاری شده وبرگزاری کنسرت های موسیقی، همایش های تخصصی شعر و موسیقی محلی،برگزاری بزرگداشت های هنرمندان واساتید محلی ین حوزه از برنامه های این انجمن بوده است.
جوانمرد اظهارداشت:جشنواره های شعر وموسیقی محلی زرندیه با حضور هنرمندان استان های مرکزی،همدان ،البرز، تهران، قم و قزوین برگزار شده و در این راستا با توجه به تجربیات این شهرستان و با استفاده از نظرات اهالی هنر محلی استان مرکزی به ویژه زرندیه این جشنواره در شهر کرفس شهرستان رزن استان همدان دراواخر سال 97 برگزار می شود.
رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی زرندیه اضافه کرد:با توجه به همجواری شهرستان رزن با زرندیه و تعامل ادارات فرهنگ وارشاد اسلامی این مناطق، نشست های هم اندیشی و استفاده از تجربیات هنرمندان شعر وموسیقی محلی شهرستان زرندیه درمحل اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان رزن برگزار شده است.
شهرستان زرندیه به مرکزیت شهرمامونیه با جمیعت 64 هزار نفر همجوار با شهرستان های رزن استان همدان وشهرستان رباط کریم استان تهران است.
4896/6013/

نظر خود را ثبت کنید