مصدومان حادثه تروریستی چابهار (عکس)

تصاویر مصدومان حادثه تروریستی چابهار را روز پنجشنبه در بیمارستان امام علی (ع) چابهار نشان می دهد،این حادثه 43 نفر زخمی و 2 نفر شهید داشت.

نظر خود را ثبت کنید