خسروی وفا بار دیگر رییس کمیته‌ ملی پارالمپیک شد

با انصراف مسعود اشرفی از کاندیداتوری ریاست، محمود خسروی وفا، با ۴۶ رای بار دیگر رییس کمیته‌ ملی پارالمپیک شد.

به‌ گزارش ‌ایسنا، انتخابات هیات رییسه و هیات اجرایی کمیته‌ ملی پارالمپیک در آکادمی ملی  المپیک و پارالمپیک برگزار شد و محمود خسروی وفا با ۴۶ رای عنوان ریاست کمیته‌ ملی پارالمپیک را به مدت چهار سال دیگر به دست آورد.  

پست ریاست تنها دو کاندیدا داشت که پیش از برگزاری مجمع انتخابات کمیته‌ ملی پارالمپیک، مسعود اشرفی از پست ریاست کناره‌گیری کرده بود و محمود خسروی وفا که تنها نامزد باقی‌ مانده برای پست ریاست بود، با انتخاب اعضای مجمع بار دیگر رییس کمیته‌ ملی پارالمپیک شد.

برای انتخاب رییس، رای گیری کتبی انجام شد.

انتهای پیام


نظر خود را ثبت کنید