تشریح بنیادی ترین شاخص‌های مدیریت در پلیس

رئیس پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به اهمیت اعتقادات مکتبی در پیشرفت و توسعه نیروی انتظامی گفت:از شاخص های بنیادی مدیریت در نیروی انتظامی داشتن دانش، بصیرت، تقوا و اخلاق اسلامی همراه با اعتقادات مکتبی و ولایت مداری است.

به گزارش ایسنا، سردار محمد شرفی در آیین تکریم و معارفه فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: انتصاب و جابه جایی مدیران در چارچوب منطق و مصلحت و با هدف افزایش پویایی و توسعه سازمان بوده و همواره سیاست پلیس بر مبنای انتخاب مدیران جهادی، انقلابی، ولایی، دانشی و ... استوار است.

وی با بیان اینکه همواره در انتصاب فرمانده برای یگان‌های حفاظت دستگاه‌های دولتی؛ انقلابی گری، مدیریت جهادی، ولایت مداری و کارآمدی افراد برای پلیس پیشگیری ملاک است، تأکید کرد: فرماندهان یگان‌های حفاظت دستگاه های دولتی باید از هر لحاظ برجسته باشند، چراکه آنان به عنوان معرف مدیریت نیروی انتظامی، نماینده سازمان در دستگاه‌های دولتی هستند.

شرفی افزود: خدمتگزاری برای مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران افتخاری بزرگ است که نصیب ما شده و همه تکلیف مان این است که شبانه روز در پی انجام وظیفه تلاش کنیم، چراکه فرصت ها در چشم بر هم زدنی در حال گذر است و باید قدر این فرصت ها را دانست و از هر لحظه برای خدمت به کشور و انقلاب بهره ببریم.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا در ادامه با اشاره به انتصاب سرهنگ علی عباس نژاد به عنوان فرمانده پلیس یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، بیان کرد: انتظار می رود در انتصاب جدید شاهد تغییر رویکرد در توسعه امنیت باشیم و  مشارکت در توسعه و پایداری امنیت بیش از پیش مدنظر قرار گیرد. در این رویکرد همه باید نقش خود را در تولید و حفظ امنیت ایفا کنند و روز آمدی در تکنولوژی های نوین، توسعه آموزش و مهارت آموزی کارکنان در راستای حرفه ای گرایی و تعامل سازی و اعتبار بخشی در دستور کار قرار گیرد.

تأکید برسرعت بخشی به روز آمدی تکنولوژی

سردار شرفی با اشاره به نقش اثرگذار فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در پیشبرد اهداف پلیس پیشگیری ناجا تأکید کرد: با وجود افزایش سطح کارآمدی سازمان ها و بهره گیری از فناوری های پیشرفته، کماکان عنصر انسانی به عنوان عالی ترین سرمایه معنوی محسوب می شود تا جایی که بهره برداری صحیح از منابع عظیم انسانی در سه مفهوم "کارآیی، اثربخشی و بهره وری" متبلور است و همچنین با توجه به گستردگی حوزه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در سطح کشور، ایجاد هماهنگی و سرعت بخشی در روزآمدی تکنولوژی‌های مربوطه امری ضروری است.

این مقام ارشد نیروی انتظامی با تاکید بر انجام وظایف و ماموریت های محوله در یگان حفاظت افزود: در مسئولیت جدید سه ماموریت مورد تاکید است؛ اول جلب مشارکت مردم در راستای همراه سازی آنان در ماموریت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، دوم تلاش برای حفظ ذخایر ملی در کنار مسئولان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سوم استفاده از فناوری و تکنولوژی های روز برای توسعه یگان و کارآمدی در اجرای ماموریت ها که امیدوارم در این ماموریت نیز چون گذشته موفق باشید.

بر اساس گزارش سایت پلیس، وی در پایان از رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و معاون وزیر جهاد کشاورزی به خاطر حمایت از فرمانده یگان حفاظت در راستای انجام ماموریت ها تقدیر و تشکر کرد.


انتهای پیام


نظر خود را ثبت کنید