بانک ها , البرز , مستقل " />

معاون امور اقتصادی استانداری البرز:

بانک های البرز مستقل از تهران فعالیت کنند

کرج-ایرنا-معاون امورهماهنگی اقتصادی استانداری البرز گفت: انتظار می رود بانک های این استان با تکیه بر منابع خود و مستقل از تصمیم گیری استان تهران ، فعالیت کنند.
به گزارش ایرنا، عبادالله کامکار روز شنبه در نشست شورای هماهنگی بانک های استان البرز افزود: امروز ماهیت استانی البرز نیازمند برخورداری از منابع اقتصادی مستقل از استان تهران است.
وی بیان داشت: دامنه اختیارات بانک های البرز محدود است و باید طی مکاتبه ای با وزیر اقتصاد و دارایی این محدودیت ها برداشته شود.
کامکار اظهار داشت: امروز برخی محدودهای بانکی سبب شده تا تعداد زیادی اشتغال در استان البرز معطل بماند.
معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری البرزگفت: برای توسعه اشتغال فراگیر، رونق تولید، مشاغل خانگی و کار آفرینی در استان با همکاری بانک ها تصمیم گیری شده است.
بیش از موسسه و بانک دولتی و خصوصی در استان البرز فعالیت دارند.
7410/ 6155

نظر خود را ثبت کنید