استاندار کردستان , بانک های دولتی , تسهیلات " />

استاندار کردستان:

بانک های دولتی رویکرد غیرتوسعه ای نسبت به کردستان را تغییر دهند

سنندج - ایرنا - استاندار کردستان با ارسال نامه های جداگانه به مدیران عامل 6 بانک دولتی کشور، خواستار مساعدت در راستای اصلاح رویکردها و رویه های غیر توسعه ای، تسهیل و تسریع در اعطای تسهیلات، اتخاذ سیاست های متناسب با وضعیت استان و استفاده بهینه از منابع موجود در اختیار، شد.
به گزارش روز یکشنبه پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در این نامه آورده است: مستحضر هستید بانک ها و موسسات مالی به عنوان یکی از ارکان مهم تامین منابع مالی پروژه ها و طرح های اقتصادی، نقش بسزایی در پیشرفت و ارتقای شاخص های توسعه ایفا کرده و میزان مشارکت در پرداخت تسهیلات بانکی، معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد آنان در اجرای برنامه ها و سیاست های اقتصادی دولت ها است.
با نگاهی به ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه استان کمتر برخوردار کردستان، علیرغم درخواست های فراوان متقاضیان، به دلیل عدم همکاری و سیاست های انقباضی بانک ها، میزان شاخص سرانه دریافت تسهیلات استان در مقایسه با سایر استان ها، ناچیز و آخرین رتبه سطح کشور را به خود اختصاص داده است.
مرادنیا به آخرین وضعیت نسبت مصارف به منابع هر کدام از این بانک ها در استان در 6 ماه اول سال 97 نیز اشاره کرده و آورده است: در این مدت بانک تجارت 40 درصد، بانک صادرات 56 درصد، بانک سپه 48.5 درصد، بانک ملت 57.4 درصد، بانک رفاه 44.4 درصد و پست بانک 63.9 درصد بوده لذا خواهشمند است دستور فرمایید به منظور جبران عقب ماندگی های و کاهش شکاف توسعه ای استان، بانک مطبوع با اصلاح رویکردها و رویه های غیر توسعه ای، ضمن تسهیل و تسریع در اعطای تسهیلات، نسبت به اتخاذ سیاست های متناسب با وضعیت استان و استفاده بهینه از منابع موجود در اختیار، مساعدت و اقدام عاجل معمول و نتیجه را اعلام نمایند.
این نامه ها خطاب به آقایان دولت آبادی مدیر عامل بانک تجارت، صیدی مدیر عامل بانک صادرات، چغازردی مدیر عامل بانک سپه، بیگدلی مدیر عامل بانک ملت، سهمانی مدیر عامل بانک رفاه و فرحی مدیر عامل پست بانک نوشته شده است.
6108/9102

نظر خود را ثبت کنید