سیل مهربانی/ حراج آثار هنری برای کمک به سیل‌زدگان (عکس)

مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری با برپایی نمایشگاهی از حراج آثار منتخب هنری، عواید فروش این آثار را به آسیب‌دیدگان سیل اخیر در کشور اختصاص دهد.

نظر خود را ثبت کنید