ارقام تسهیلات اعطایی بانک جهانی به ایران

در جدول زیر ارقام تسهیلات اعطایی بانک جهانی به ایران آمده است.

 


نظر خود را ثبت کنید