بعدازظهر بدترین زمان ملاقات با پزشکان است

  • تاریخ انتشار : 1398/2/19 ساعت : 08:50 - 4 ماه قبل
  • از گروه : علمی
  • زیرگروه : علوم
پژوهش نشریه پالس نشان می دهد، اکثر پزشکان در بعدازظهرها تا بدان حد از نظر ذهنی و جسمی تحلیل رفته اند که نمی توانند به خوبی وظایف خود را انجام دهند.

اگر قصد دارید برای وقت گرفتن از پزشکان برنامه ریزی کنید، بهتر است این کار را در صبح انجام دهید؛ زیرا پزشکان به علت فشار کاری زیاد در ساعات عصر شرایط مناسبی ندارند.

به گزارش فارس به نقل از یاهونیوز، اگر قصد دارید برای وقت گرفتن از پزشکان برنامه ریزی کنید، بهتر است این کار را در صبح انجام دهید؛ زیرا پزشکان به علت فشار کاری زیاد در ساعات عصر شرایط مناسبی ندارند.

بررسی هایی که در این زمینه در انگلیس انجام شده نشان می دهد، اکثر پزشکان در بعدازظهرها تا بدان حد از نظر ذهنی و جسمی تحلیل رفته اند که نمی توانند به خوبی وظایف خود را انجام دهند.

پژوهش نشریه پالس در این زمینه حاکی است نیمی از پزشکان خانواده در انگلیس بر این باور هستند که بیش از حد مطلوب کار می کنند و همین مساله کارآیی و بهره وری آنها را کاهش می دهد.

از مجموع 1681 پزشک عمومی که برای انجام این بررسی با آنها مصاحبه شده است، اکثریت آنها اعلام کرده اند که به طور متوسط 41 مریض را در روز می بینند. این در حالی است که به اعتقاد این پزشکان این رقم نباید از 30 نفر در روز فراتر برود.

10 درصد از این پزشکان نیز در روز 60 نفر بیمار را ملاقات می کنند که دو برابر حد استاندارد از نظر اکثر پزشکان عمومی در انگلیس است. همچنین پزشکان مذکور ساعات آغازین صبح تا قبل از زمان صرف ناهار را برای فعالیت مناسب تشخیص داده اند.

نظر خود را ثبت کنید