الزیانی: شکل‌گیری شورای هماهنگی میان عربستان و بحرین "گامی تاریخی" است

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس تاسیس شورای هماهنگی میان عربستان و بحرین را ستود و آن را "گامی تاریخی" خواند.

به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه "الحیاة"، عبداللطیف الزیانی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس ضمن ستودن تاسیس شورای هماهنگی میان عربستان و بحرین، آن را "اقدامی تاریخی رو به جلو که روابط برادرانه را تقویت خواهد کرد"، خواند.

وی در ادامه افزود که تاسیس این شورا همچنین در راستای چارچوب‌ دهی به همکاری مشترک میان دو طرف بر اساس رویکرد و چشم‌اندازی آینده‌نگر و آرمانی و در جهت تحقق منفعت ملت عربستان و بحرین و هم راستا با روند همکاری مشترک کشورهای خلیج فارس برای تحقق رشد و شکوفایی ملت‌های این شورا است.

الزیانی گفت که نسبت به "روش حکیمانه و رهبری آگاهانه سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان و حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین با هدف تقویت روابط تاریخی، اجتماعی و منافع متبادل میان دو کشور و ملت‌های آن، تمایل آنها به پیشبرد روند همکاری مشترک در زمینه‌های مختلف، گشودن چشم‌اندازهای گسترده‌تر و فراگیرتر برای تحقق خیر و منفعت بیشتر برای همگان احساس" فخر  می‌کند.

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس تاکید کرد که تاسیس شورای هماهنگی میان عربستان و بحرین چشم‌اندازهای همکاری مشترک دو کشور را تقویت خواهد کرد و پایه و اساس مرحله جدیدی از نهضت اقتصادی و توسعه‌ را شکل خواهد داد که بیان‌ کننده آرمان‌ها و خواسته‌های رهبران و ملت‌های دو کشور و بیانگر عمق روابط برادرانه مستحکم میان دو کشور است.

انتهای پیام


نظر خود را ثبت کنید