4 پرسش «امید جوان» از سازندۀ مستند «قِدّیس» شاملو

عصر ایران- هفته نامۀ «امید جوان» در شمارۀ تازۀ خود و در تحلیلی تفصیلی 3 پرسش و به تعبیری 4 پرسش را با حسین لامعی سازندۀ جوانِ مستند «قدیس» - دربارۀ احمد شاملو- در میان گذاشته است.

[این مستند چهارشنبه شب گذشته (دوم مرداد ماه) از شبکه سیما پخش شد و ساعاتی بعد از پخش «عصر ایران» در زمره نخستین رسانه هایی بود که تحلیلی دربارۀ آن منتشر کرد].

نویسندۀ «امید جوان» از سازندۀ «قدیس» پرسیده است:

1.اگر نام کاری که تلویزیون در حذف 23 دقیقه از فیلم 73 دقیقه ای شما انجام داده نه سانسور که «سلاخی» است، بر کار شما که چند کلمه و جمله را از میان انبوه نوشته های کسی تکه تکه برداشته اید، چه نامی می توان نهاد؟

2. اگر کتاب دکتر شفیعی کدکنی را خوانده اید و به آن تعبیر رسیده اید چرا آن بخش را نقل نکرده اید که: «شاملو، هر چه هست، ضد ابتذال ترین شاعر عصر ماست. نیما، فروغ، اخوان و سپهری هم مقداری شعر مبتذل دارند و در واقع سطرهای مبتذل. اما شاملو در بیش از نیم قرن شعر گفتن حتی یک شعر مبتذل نداشته است و از این نظر مثل خاقانی است».

3. عجیب نیست که در مستند «قدیس» به جملاتی از انواع روشنفکران استناد شده اما سراغ کتاب «کویر» دکتر شریعتی نرفته اید؟ آنجا که می نویسد:

«آفرین، احمد شاملو! حالا وقت غزل عاشقی و مثنوی عارفی و رباعی فلسفی و قصیده خراسانی نیست. مگر توهم به اینجا ها رسیده ای؟ مگر تو هم از یک خواب صبوحی پریده ای؟»

در ادامه هم شعر « من و تو، درخت و بارون» را آورده: من باهارم تو زمین/ من زمینم، تو درخت/ من درختم تو باهار/ نازِ انگشتای بارون تو باغم می کنه...

جدای این موارد درجای دیگر هم به تلویح پرسیده شده حال که قائم مقام جوان شبکه سه گفته روند پخش مستندها ادامه می یابد و ذهن مردم بیش از شعر و شاعری درگیر اختلاس ها و سوء استفاده هاست آیا دربارۀ نقش تلویزیون در تبدیل سهام 100 تومانی پدیده شاندیز به 12 هزار تومان و چگونگی رشد آدمی مثل «هادی رضوی» هم مستند می سازند یا تنها قرار است به اصحاب فکر و اندیشه چوب بزنند؟


نظر خود را ثبت کنید