مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اعلام کرد

رشد ۷ برابری اجرای طرحهای مرتع داری در اراضی آذربایجان غربی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی گفت: در ۲۴۰هزار هکتار از اراضی مرتعی استان طرح های مرتع داری اجراشده است.

هادی قاسمی در گفت وگو با ایسنا افزود: در سال جاری در ۲۴۰هزار هکتار از اراضی مرتعی استان باتاکید برکشت گیاهان دارویی ، طرح های مرتعی اجرایی شده است.
وی با اشاره به اینکه اجرای طرح های مرتعی با هدف کاهش فشار بر اراضی مراتعی استان از طرف چرای بی رویه دام انجام می شود، تصریح کرد: اجرای طرح های مرتع داری در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود ۷ برابر افزایش یافته است. 
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: طبق برنامه تا پایان سال، ۲۶۰هزار هکتار طرح مرتع داری در استان اجرا می شود.
قاسمی یاد آور شد: باتوجه به ازدیاد دام دراستان و تعداد اراضی مرتعی کم در استان ، برای اقتصادی کردن مراتع در پی افزایش طرح های مرتع داری در سطح استان هستیم.
وی اظهارکرد: تا کنون در ۲۵هزار هکتار از اراضی مرتعی استان عملیات ممیزی مراتع به اتمام رسیده و تاپایان سال ۱۴۰۰ عرصه ای بدون ممیزی دراستان وجود نخواهد داشت.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی با تاکید به اینکه در سال جاری ۲میلیارد و ۱۵۰میلیون تومان عوارض چرای دام در استان دریافت شده است، ادامه داد: از نظر درصد اخذ عوارض ۵۴درصد رشد را داشتیم که در رتبه اول کشور قرار داریم که بیشترین عوارض دریافتی از ماکو، چالدران و پلدشت بوده است.

انتهای پیام


نظر خود را ثبت کنید