علت مخالفت با درج قیمت مسکن در سایت‌های اینترنتی (فیلم)

وزیر راه و شهرسازی: این کار باعث ایجاد التهاب در بازار مسکن می‌شود، به تازگی بخش مسکن آرام شده و متاسفانه با این کار دوباره التهاب‌آفرینی می‌کنند.

نظر خود را ثبت کنید