ماجرای حرکت غیربهداشتی شاطر نانوایی از زبان خودش (فیلم)

اومی‌گوید مشغول فوت کردن روی نان بوده است، گرچه فوت کردن هم درشرایط کرونایی خلاف موازین بهداشتی است اما از مردم هم عذرخواهی کرد

نظر خود را ثبت کنید