پیگیری پرونده اخلال در انتخابات توسط مجلس با دستور قالیباف (فیلم)

رئیس مجلس: روز جمعه یک بار در نوبت صبح و آغاز رأی‌گیری و یک نوبت در نیمه روز قبل از ساعت ۱۰:۳۰ دو اشکال جدی در فرآیند رأی‌گیری ایجاد شد.

نظر خود را ثبت کنید