مصرف روزانه آب تهرانی‌ها مساوی با آب دریاچه چیتگر

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب: تهرانی‌ها روزانه به اندازه حجم آب دریاچه چیتگر، آب مصرف می‌کنند. امسال بدترین سال آبی در طول ۵۰ سال گذشته است. پس از اخطار به مشترکین پر مصرف آب تهران، روزانه بین ۵ تا ۶ ساعت قطع آب خواهیم داشت.

نظر خود را ثبت کنید