هنرنمايی کشاورزان ژاپنی با مزارع برنج (فیلم)

این تصاویر، نقاشی‌های ونگوک نیست و در واقع زمین‌های شگفت انگیز برنج در ژاپن است.

کشاورزان روستای ایناکاداتا با ترکیب کردن برنج هایی که برگ زرد و بنفش دارند با گونه برنج سبز محلی، آثار هنری برنجی با مقیاس عظیم در مزارع خود خلق می کنند.


نظر خود را ثبت کنید