وزیر آموزش و پرورش: رتبه‌بندی معلمان از ۳۱ شهریور اعمال می‌شود

یوسف نوری: رتبه‌بندی معلمان از ۳۱ شهریور اعمال می‌شود و همه معوقات تا به امروز هم پرداخت خواهد شد.

نظر خود را ثبت کنید