ببینید | عذرخواهی ۲۰:۳۰ از پخش تصویر برهنه یک زن

در این ویدئو مجری بخش خبری 20.30 بابت پخش بدون سانسور تصاویر یک زن برهنه در تجمعات اعتراضی خارج از کشور عذرخواهی می کند.

نظر خود را ثبت کنید