ویدئو - روش های خلاقانه تدریس

  • تاریخ انتشار : 1396/1/16 ساعت : 19:47 - 4 سال قبل
  • از گروه : اجتماعی

درباره اینکه کدام روش تدریس موثرتر است، بحثهای زیادی وجود دارد. با اینحال اکثر کارشناسان در یک مورد اتفاق نظر دارند: نیاز به نوآوری و خلاقیت در کلاسهای درس هست. در این گزارش دو معلم را ملاقات می کنیم که در شیوه تدریس شان دست به سنت شکنی زده اند.


نظر خود را ثبت کنید