آتش زدن آیفون 7 با یک سطل باروت

  • تاریخ انتشار : 1396/2/10 ساعت : 10:48 - 5 سال قبل
  • از گروه : بازار

پس از اینکه آیفون هفت با یک سطل پر از باروت آتش زده می‌شود، آیفون پیغام حرارت بسیار بالا می‌باشد را نمایش می دهد و پس از چند دقیقه دوباره فعال می‌شود. آیفون هفت واقعاً نسبت به آتش مقاوم است.


نظر خود را ثبت کنید