ویدئو مردم و سرگرمی های چهارشنبه سوری

  • تاریخ انتشار : 1395/12/25 ساعت : 21:05 - 4 سال قبل
  • از گروه : اجتماعی

مردم تغییر می کنند و سرگرمی ها و شادی هایشان با آنها تغییر می کند. چهارشنبه سوری هم تغییر کرده است. خبری از زرنیخ و کوزه نیست. اسباب بازی های چینی اسباب سرگرمی مردم در چهارشنبه سوری شده است.


نظر خود را ثبت کنید