ویدئو - آموزش رای‌گیری الکترونیک

  • تاریخ انتشار : 1396/2/28 ساعت : 18:35 - 5 سال قبل
  • از گروه : سیاسی

از الکترونیکی شدن مراحل چندگانه انتخابات چند سالی می‌گذرد اما فرآیند رای‌گیری که شاید بیشترین نمود را در انتخابات دارد، اولین بار در سال ۱۳۹۰ به صورت الکترونیکی انجام شد و اکنون تعداد شهرهایی که این امکان را دارند به ۱۴۱ شهر رسیده است.


نظر خود را ثبت کنید